Kompleksowa obsługa - od projektu do konserwacji

Wieloletnie doświadczenie w pracy z systemami do obserwacji lasów oraz sieć certyfikowanych instalatorów pozwalają nam zaoferować profesjonalne wsparcie naszym klientom na każdym etapie budowy systemu obserwacji przeciwpożarowej.

Poniżej znajdą Państwo zakres prac, których wykonanie możemy zorganizować:

Projekty:

- łączy radiowych (przekroje terenu, wyznaczanie punktów pośrednich, określanie parametrów minimalnych urządzeń)
- systemów zasilania alternatywnego (obliczenia bilansu energetycznego, projektowanie konstrukcji wsporczych)
- systemów kamerowych (kamery dalekiego zasięgu), ochrona przepięciowa, urządzenia pomocnicze
- monitoringu mobilnego (kamery na samochody terenowe, stabilna łączność GSM, udostępnianie obrazu)


Dialogi techniczne, wsparcie przedprzetargowe:

- wizje lokalne, raporty techniczne, PFU
- wsparcie merytoryczne na etapie tworzenia SIWZ
- tworzenie list kontrolnych pozwalających na weryfikację informacji zawartych w kartach katalogowych kamer i innych urządzeń
- wstępna wycena kosztów modernizacji lub zakupu sprzętu pozwalająca na określenie budżetu przetargowego
- przegląd istniejących systemów, sprawdzenie poprawności montażu urządzeń i ochrony przepięciowej

Montaż urządzeń:

- dostawa i montaż kamer oraz pozostałego osprzętu niezbędnego do pracy systemów obserwacji
- montaż radiolinii, światłowodów, sprzętu transmisyjnego niezbędnego do działania systemu
- montaż systemów zasilania solarnego i awaryjnego, montaż ochrony przepięciowej 
- montaż i konfiguracja systemów alarmowych

 

Masz jakiekolwiek pytania związane z obserwacją przeciwpożarową lasów?

Konserwacja i modernizacja istniejących systemów:

- stały serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- rozbudowa systemów
- dostosowywanie  istniejących urządzeń do nowych wymagań i możliwości technicznych
- integracja rozwiązań różnych producentów
- tworzenie łączonych stanowisk obserwacji PAD i systemów wielostanowiskowych


Zobacz więcej: